Meteo

Obserwatorium na Śnieżce, z uwagi na nieprzerwany od 1880 roku ciąg pomiarowy, jest idealnym miejscem do analizy zmiany klimatu. Dane te są wyjątkowe, ponieważ szczyt Śnieżki pozbawiony jest wpływów lokalnych związanych z działalnością człowieka. WOM Śnieżka to jedno z dwóch polskich obserwatoriów IMGW włączonych do światowego systemu stacji wysokogórskich Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej (WMO), zobowiązanych do nieprzerwanego prowadzenia badań i pomiarów.pomiar temperatury powietrza termometrem suchym i zwilżonym (godzinowy)
pomiar ciśnienia atmosferycznego za pomocą barometru cyfrowego (godzinowy)
pomiar kierunku i średniej prędkości wiatru (godzinowy)
pomiar temperatur ekstremalnych / max. i min. / w cyklach 12-godzinnych (godzinowy)
ciągła rejestracja tych parametrów za pomocą stacji automatycznej MAWS (bieżąca)
pomiar wysokości opadu w cyklach 6-godzinnych deszczomierzem HELLMANA oraz rejestracja opadu deszczomierzem SEBA wyposażonym w ogrzewanie
pomiar pokrywy śnieżnej śniegowskazem przenośnym
pomiar równoważnika wodnego śniegu śniegowskazem wagowym
pomiar czasu usłonecznienia za pomocą heliografu oraz elektronicznie
pomiar promieniowania całkowitego i rozproszonego


Kolejnym kierunkiem badań wykonywanych w Obserwatorium jest chemiczne zanieczyszczenie powietrza i opadów. Od 1980 roku prowadzone są ciągłe badania zawartości w powietrzu SO2 i SO42- a od 1988 aerozole NO3-, NH4+, Cl-. W 1989 roku rozpoczęto pomiary NO2 a w 1990 sumy aerozoli i gazów (NH3 + NH4+), (HNO3 + NO3-). W 1996 roku zakres obserwacji poszerzono o zawartość przyziemnego ozonu. Równocześnie systematycznie zwiększano rozpiętość pomiarów zawartości zanieczyszczeń w opadach i szadzi. Obecnie ich zakres obejmuje: pH, przewodnictwo, SO42-, NO3-, NH4+, Cl-, Na+, K+, Ca2+, Mg2+. Dane o zanieczyszczeniu powietrza z WOM Śnieżka są wykorzystywane do oceny transgranicznego przenoszenia zanieczyszczeń oraz stanowią część programu pomiaru tła zanieczyszczeń w ramach monitoringów EMEP i WMO (opady oraz gazy cieplarniane). Śnieżka ma jeden z dłuższych nieprzerwanych ciągów pomiarowych zanieczyszczenia powietrza w Polsce i najdłuższy w Karkonoszach.

 

Rekordy Śnieżki

Temperatura

Najniższa temperatura -33,9°C (9.02.1956)
Najwyższa temperatura 25,2°C (2.8.1982)
Najsilniejszy zmierzony wiatr średni 65 m/s, czyli 234 km/h (21.02.2004) – maksymalna prędkość mierzona przez czujnik pomiaru wiatru.
239 mm (30.07.1897).Królowa Karkonoszy nazywana jest przez wielu Królową Wichur.
Średnio wiatr osiąga tu prędkość 43-47 km/h, a w miesiącach zimowych 90 km/h
Specyficzne ukształtowanie Karkonoszy sprawia, że wiatr mierzony na Śnieżce potrafi być silniejszy od wiejącego na tej samej wysokości poza zasięgiem gór. Jednak informacja o sile wiatru na szczycie pozwala zweryfikować prognozy dotyczące silnego wiatru wiejącego z góry ku dolinom (fenu – bardziej popularna nazwa takiego wiatru to halny w Tatrach), który potrafi poczynić duże szkody również w terenach zamieszkałych.